33 270 проверки са извършили горските служители в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - Габрово през изминалата година, сочи справката на предприятието за дейностите по опазване на горските територии. Проверени са 5 881 превозни средства, 16 364 ловци за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 3 208 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

През 2022 г. горските са извършили 7 814 инспекции на обекти за дърводобив. В резултат на контролната им дейност са конфискувани 816 куб. м. дърва за огрев. Заради нарушения в горите са задържани двойно повече моторни превозни средства, в сравнение с предходната година – 44 бр. за 2022, при 21 бр. за 2021 г. Задържани са също така и по-голям брой каруци – 78 бр., 6 коня, 50 моторни триони и 19 други инструменти за дърводобив.

Съставени са 984 акта за установяване на административно нарушение, 960 от които по Закона за горите и 24 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с последните, горските са отнели едно законно притежавано оръжие, 8 бр. едър дивеч, както и 14 бр. други ловни уреди и боеприпаси.

Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово ще продължат със засилен интензитет и през 2023 г.