Кметът Иван Портних връчи Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, постигнали високи резултати в учебната дейност. Номинациите се правят от студентските съвети на университетите за техни колеги, спечелили отличия в научни форуми, класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси. Наградите се връчват в навечерието на 8-ми декември и са признание за постиженията на варненската академична общност в различни области на науката.

В тържеството участваха председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, представители на висшите учебни заведения, общински съветници. 

"В навечерието на 8-ми декември е мотивиращо да виждаш толкова енергични млади хора, избрали университетите в нашия град като място за образование и развитие. Вие и Вашите постижения сте доказателство, че Варна е Град на Знанието, в който местна власт, академична общност, неправителствения сектор и бизнес работят заедно. Вие сте хората, които могат да превръщат знанието в сила. Бъдете здрави, сбъдвайте мечтите си!“, обърна се към студентите кметът Иван Портних. 

Приветствия отправиха Тодор Балабанов, председател на Общинския съвет, и проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет. Сред гостите на тържеството беше и проф. д-р Галина Шамонина - главен секретар на ВСУ "Черноризец Храбър" .

Тази година наградените студенти са:

І. Хуманитарни науки

История и археология - Радослав Пенчев - студент 5 курс, специалност „Корабоводене за ВМС, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;

ІІ. Социални, стопански и правни науки:

Социология, антропология и науки за културата - Габриела Куманова - студентка 4 курс, специалност „Експлоатация на флота и пристанищата“, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Социални дейности - Гергана Манчева - студент 6 курс, специалност „Медицина“, в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

Обществени комуникации и информационни науки - Емануел Тонев - студент 4 курс, специалност „Дигитални медии и ПР“, ИУ- Варна;

Право - Гергана Атанасова - студент 3 курс, специалност „Право“, ВСУ „Черноризец Храбър“;

Администрация и управление - Жак Семизов, студент 3 курс, специалност „Счетоводство и одит“, ИУ - Варна;

ІІІ. Природни науки, математика и информатика

Химически науки - Мария Петрова - студент 4 курс, специалност „Фармация“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” ;

Биологически науки - Дона Филчева – студент 4 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

Информатика и компютърни науки -  Димитър Димитров - студент 3 курс, специалност „Киберсигурност“, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;

ІV. Технически науки - Ивайло Петров - студент 5 курс, специалност „Киберсигурност“, ТУ - Варна;

Архитектура, строителство и геодезия - екипът Десислава Георгиева и Анета Димитрова - студенти 4 курс, специалност „Архитектура“,  ВСУ „Черноризец Храбър“;

Биотехнологии - Мелани Пиргова- студент 5 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

V. Здравеопазване и спорт

Медицина - Красимира Зайкова - студент 6 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

Стоматология - Виктор Савов - студент 6 курс, специалност „Дентална медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

Фармация - Надежда Нефедова - студент 5 курс, специалност „Фармация“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов";

Здравни грижи  - Десислава Желязкова - студент 6 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

Спорт - Антоний Моралийски - студент 3 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

VІ. Изкуства

Музикално и танцово изкуство - Александър Петров - студент 2 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”; 

VІІ. Сигурност и отбрана

Национална сигурност - Георги Лолов - студент 5 курс, специалност „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, ВВМУ „Никола Вапцаров“.