Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на 2023 г. е 5 000 945 души, като нараства спрямо година по-рано с 1.58 на сто, съобщи Darik Business Review.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80.40 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12.85 на сто и 6.55 на сто.

Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0.20 на сто.

Към 31 декември 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 22.931 млрд. лв. В сравнение с края на предходната година, нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 19.34 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31 декември 2023 г. са 20 656, от които 2 632 пенсионери и 18 024 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

Към края на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 4.751 млн. лв. за пенсии, 69.768 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 245 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии към края на 2023 г. е 229.54 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 416.55 лв. 

В сравнение с края на 2022 г., средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18.62 лв., или с 8.83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64.30 лв., или с 18.25 на сто.