РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

положена бе изцяло нова асфалтова настилка на паркинга и подходите в междублоковото пространство към бл. „Марица“ в кв. Здравец;

напълно бе подменено старото улично осветление по ул. „Захари Стоянов“ в кв. Здравец с нови енергоспестяващи LED осветителни тела;

на 12 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Бъзън, на 13 юли на територията на гр. Русе, на 14 юли на територията на с. Хотанца, с. Просена, с. Долно Абланово, на 15 юли гр. Мартен, с. Сандрово;

извършени бяха ремонти на локални разрушения по пътните настилки на ул. „ТЕЦ“, северното локално платно на бул. „България“, както и по общински път, свързващ кв. Образцов чифлик с вилните зони;

приета бе Програмата за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.

подписан бе договор за второто разписание на линията Русе – Бургас;

създадени и разлепени бяха стикери с телефон за подаване на сигнали относно редовността на обществения транспорт по спирките във всички кметства на Община Русе;

отстранени бяха пропадания на настилки на места по ул. „Доростол“;

възстановени бяха дъждоприемни шахти на участъци от пътните платна на бул. „Н. Бозвели“;

извършени бяха аварийни ремонти и е възстановено неработещо улично осветление на места по път II-21 в посока гр. Мартен - кръгово кръстовище Безмитна зона, бул. „Левски“, бул. „Придунавски“, ул. „Котовск“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Пристанищна“, както и по уличната мрежа на кв. ДЗС и с. Сандрово;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта, околоблоковите пространства до бл. „302“ в кв. Чародейка – Север и бл. „28“ в кв. Цветница;

положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Дондуков – Корсаков“, пред кръстовищата на ул. „Борисова“ с ул. „Панайот Хитов“, ул. „Св. Георги“ и ул. „Мария Луиза“ и до ОУ „Никола Обретенов“;

на 11 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Дондуков - Корсаков“ в участъка от ул. „Николай Здравков“ до ул. „Мария Луиза“, на ул. „Плиска“ в участъка от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“, на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“, на ул. „Чипровци“ от кръстовището с бул. „Липник“ до ул. „Захари Стоянов“, във връзка с водния цикъл;

на 12 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка на пресичането ѝ с ЖП линия на кпм. 7+508 на ЖП възел Русе междугарие: Русе запад - пост 3 Русе (срещу фирма „Електрометал");

извършено бе ръчно и машинно почистване на ул.“Александровска“ и Централна градина, машинно метене на Русенски кей, подлез при кръгово движение при ОД на МВР – Русе, бул. „Цар Освободител“, бул. „Трети март“, Младежки парк, Парк на Възрожденците. Почистени бяха спирки, подлези и надлези;

извършено бе ръчно и машинно косене по бул.”България”;

почистени бяха сметища около бл. „312“ в кв. Чародейка, ул. “Тодор Александров“, местност “Слатина“ и зад „Овчарска лъка“;

извършено бе ръчно косене около Чифлишкото езеро;

извършена бе резитба  на клони по сигнали от тел.112, както и на клони, пречещи на тролейбусната мрежа;  

в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 27 кучета и 5 котки. Осиновени са 16 кучета и е извършена кастрация на 17 кучета и 7 котки.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

Планът за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 (ПИРО) беше приет на редовната сесия на 14 юли от Общинския съвет. В разработката на документа активно участваха експерти на отдел „Международно сътрудничество и проекти“ със съдействието на всички специализирани структури на Община Русе. ПИРО отчита териториалните специфики и тенденциите в развитието от предходните години и набелязва цели, приоритети и мерки за периода 2021-2027. В процеса на консултиране с гражданите бяха идентифицирани конкретни идеи, които залегнаха в индикативния списък с проекти за финансиране. За разлика от предишния период, сега се предвижда сътрудничество със съседни общини за изпълнението на общи действия на база идентифицирани общи потребности и потенциал за развитие;

внесено беше за разглеждане и решаване по същество от Общински съвет - Русе предложение за сключване на нов договор между Община Русе и Държавен куклен театър – Русе относно обособяването на лятна сцена. Процедурата е стартирана по заявление на директора на Държавен куклен театър, като предстои да бъде сключен нов договор за безвъзмездно ползване на общинския имот за срок от 5 години и обособяването на лятна сглобяема сцена на открито за изнасяне на представления с около 100 места за зрители;

на 15 юли бе открита традиционната изложба „Миналото днес“, която се реализира по идея на Държавен архив - Русе, с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ и „Експрес Сервиз“ ООД. Таблата са експонирани в центъра на града, по ул. „Александровска” срещу Съдебната палата и ще останат там до късна есен. Експонираните архивни снимки се съхраняват в Държавен архив – Русе и са заснети от самолет. До тях са съпоставени фотоси от настоящето, заснети с дрон от най-добрите фотографи на Русе – Явор Мичев и Милчо Йовчев. Изложбата представя определени райони от града: пл. „Свобода”, пл. „Батенберг“, бул. „Цар Освободител”, Парка на младежта и др.;

екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ извърши мониторинг на 10 проекта на бенефициенти, финансирани през тази година по програма „Знание и растеж“, осъществявана с подкрепата на „Еконт Експрес“ ООД;

отдадени бяха под наем чрез публичен търг с явно наддаване земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на с. Басарбово, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Просена, гр. Русе, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Червена вода и с. Ястребово за срок от 3 стопански години;

експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в информационен ден по програма вътрешни работи на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Фокусът на срещата бяха възможностите, които предлага процедурата BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“. Целта е с комбинация от мерки, свързани с правилно настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, социална и психологическа помощ да се отговори на нуждите на уязвимите групи;

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

състоя се работна среща на зам.-кмета Енчо Енчев в Министерство на труда и социалната политика, във връзка с реализацията на политиките на местно ниво в социалната сфера;

извършени бяха подготовка и разширен анализ на проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе;

приети бяха технически отчети от доставчици на социални услуги за периода от 1 април до 30 юни;

извършени бяха 3 проверки по подадени сигнали от граждани и сигнали от тел. 112. Взето бе отношение с индивидуален подход за всеки от случаите;

проведено бе третото събрание на Общинския съвет по наркотични вещества на което  експертите на ПИЦ – Русе презентираха  извършените дейности за периода април - юни 2022г. по Националната програма за превенция употребата на психоактивни вещества за 8-11 клас. Организирана бе среща с доброволците по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ с цел обсъждане на предстоящата Лятна академия;

здравните медиатори посетиха кварталите „Средна кула“ и „Тракция“, като бяха консултирани 27 пълнолетни лица за ползата от непрекъснати здравни осигуровки, 6 младежи - за записване в Бюрото по труда и професионалното им ориентиране на пазара на труда, 9 жени - за превенция от нежелана бременност, за методи на контрацепция, за майчино и детско здраве, за поставяне на задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар на България, 12 деца са консултирани за превенция на заразяване с хепатит А, като са им предоставени нагледни материали;

здравният медиатор взе участие в публичен онлайн форум по проблемите на майчиното и детското здраве с омбудсмана Диана Ковачева, служители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, МВР, Български фармацевтичен съюз, Национален център по обществено здраве и анализи, Национална мрежа на здравните медиатори, Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Асоциацията на българските акушерки, експерти, изследователи и неправителствени организации;

изготвена бе заповед за одобряване на стипендии за деца с изявени дарби и относими писма до Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта за отпускане на средства;

изготвени бяха справки за разпределение на средствата за познавателни книжки и учебници на деца от подготвителните групи и ученици от 1 до 7 клас;

Светла Оцетова посети ръководството на Община Русе, във връзка с подготовката за провеждането на Световното първенство за драконови лодки, което ще се проведе на езерото „Липник“ през 2025 г.;

сключени бяха договори по Програма „Спорт“ 2022;

подготовка на събитията в рамките на лятната фестивална програма „Сцена под звездите“ през юли и провеждане на планирания в рамките на фестивала спектакъл на ДТ „Сава Огнянов“ пред Доходното здание „Артисти в Джаза“;

координиране на дейности и проекти в предстоящото издание на „Есенния салон на изкуствата и културата“ в Русе;

подготвена бе документацията за съставянето на нов Обществен съвет за култура към Общината поради изтекъл мандат на предходния;

организирана бе изложба с рисунки на деца и младежи от клуб „Палитра“ към Общинския младежки дом във фоайето на Доходното здание. Изложбата ще остане до 22-ри юли.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

приключи първият етап от вътрешния ремонт на Детска ясла №4. Обновени са спални и занимални помещения на две от групите. Ремонтирани са още стълбище и складови помещения. Дейностите от втория етап продължават в другите две групи на детското заведение;

продължава ремонтът за подобряване на енергийната ефективност в Детска ясла №9 в Русе. Той включва обновяване на фасадите и подмяна на дограма;

в Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово се изпълнява текущ ремонт, който включва дейности по боядисване на стени, подмяна на подова настилка и пана тип „Армстронг“;

продължава ремонтът на ул. „Чипровци“ в района на кръстовището при ул. „Захари Стоянов“ и бул. „Липник“;

служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 проверки за незаконно строителство по постъпили сигнали и жалби на граждани;

от 11 до 15 юли са издадени общо 14 разрешения за строеж и са одобрени 8 подробни устройствени планове.