Ажурната ограда на Небет тепе е поставена за предпазване от вандализъм. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров и подчерта, че оградата не пречи на панорамните гледки и съответства на проекта. Той допълни, че няма да има такса за вход на обекта в следващите 5 години. Работата по облагородяването на Небет тепе ще приключи до 30 април, според ръководителя на проекта инж. Таня Петкова. Новата ограда ще позволява затваряне на Небет тепе вечер. Общата стойност на проекта е 8 милиона лева, като 6 милиона са безвъзмездна помощ, а останалите 2 милиона са съфинансиране от Фонда за устойчиви градове. Припомням, че в социалните мрежи има възмущение от поставената ограда и изливането на бетон на античните скали.

Областният управител на Пловдив, д-р инж. Илия Зюмбилев, и областна комисия извършиха проверка на стадион “Локомотив”. В проверката участваха експерти от различни институции и бяха разведени по стадиона от спортния директор Илко Пиргов. Отговорникът за строителството от Община Пловдив, Костадин Язов, представи реконструкцията на стадиона и строящите се източни трибуни. Проверката не откри забележки по отношение на документацията и изискванията за лицензиране на клуба. Областният управител потвърди, че има осигурени средства за построяването на централната трибуна, но е необходимо да се ускори процедурата за организиране на обществени поръчки. Зюмбилев подчерта и други въпроси, които засягат Пловдив, като околовръстното шосе и водоснабдяването. Те ще бъдат изтъкнати и пред министъра на регионалното развитие и благоуройството, който се очаква да посети града и да се запознае отблизо с проблемите на региона.

Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал на територията на горските стопанства към Южноцентрално държавно предприятие - Смолян. Вихровата буря от 17 септември 2022 г. причини значителни щети на насажденията в горите в Доспат, Широка поляна, Борино, Борово и Извора. Съборените дървета се простират на площ от почти 99 хектара. До момента служителите със своята теренна работа са успели да освободят 74,5 хектара от пострадалата дървесина. Остава да се усвоят още малко над 24 хектара, уточняват от държавното предприятие. За да се възобновят пострадалите площи, е необходимо те да бъдат почистени от остатъците след сечта - пънове, корени и клони, заемащи около 80%. На места има наличие на останало естествено възобновяване и там няма да се прави допълнително залесяване. Има площи, в които ще се подпомага естественото възобновяване чрез разхвърляне на семена, допълват от Южноцентрално държавно предприятие - Смолян.

Микробиологът от РЗИ-Пазарджик Силвия Ветренска проведе открит урок за учениците от ОУ „Константин Величков“ в с. Паталеница. Тя ги запозна с работата в лабораторията по Санитарна микробиология и изследванията, които се осъществяват върху различни видове води. Учениците научиха за микроорганизмите, които се използват в лабораторията и как те дават информация за състоянието на водоизточниците. Ветренска също представи своето хоби - рисуването с бактерии. Тя обясни как се използват те за създаване на живи рисунки, които се променят с времето. В края на урока, Ветренска говори за Световния ден на водата - 22 март, и значението ѝ за живите организми. Учениците имаха възможност да наблюдават микроскопски препарат на гъбичката Candida albicans. Урокът впечатли повечето от учениците и стимулира интереса им към микробиологията.

Информации на Адриан Кулев и Петър Тодоров