Инициативният комитет, издигнал кандидатурата на Минчо Афузов за кмет на Сливен, се регистрира днес в Общинска избирателна комисия-Сливен. Тя беше направена от председателя на инициативния комитет Мариета Петкова. От страна на ОИК-Сливен присъстваше председателят й Росица Тодорова и един от членовете и Николай Сандев.

Граждански комитет за подкрепа обяви кандидатурата на Минчо Афузов кмет на Сливен на 22 юни 2023 г.  Част от комитета са проф. Иван Гранитски, член – кореспондент на Българската академия на науките, ген. Цветан Тотомиров, учени, творци,  писатели, музиканти, общественици, както и политически фигури. 

За Афузов основните приоритети в бъдещата му работа за града ще са образование, засилване на позициите на Сливен при стратегическото планиране в Югоизточен район, информиране и подкрепа на бизнеса и земеделските производители при проектното финансиране и субсидиране, връщане на младите хора в града чрез подобряване на бизнес климата и създаване на екипност в работата на сливенските институции. 

Минчо Афузов е магистър по „Международни икономически отношения“, има втора специалност “Икономическа информатика“ и магистър – инженер, специалност „Технология на виното“.  Дълги години работи в частния сектор. 

Той е бил областен управител на Сливен два пъти от май 2021 г. до февруари 2022 г. и от август 2022 до сега. Той беше първият областен управител в странат, който заяви желание да се оттегли от заеманата длъжност.