Благомир Коцев възнамерява да предприеме действия по прекратяване договора на Община Варна за стопанисване на Морската градина. Това той е написал в официалната страница на областния управител във Фейсбук. От поста му става ясно, че ще търси финансова подкрепа от служебното правителство и от следващото редовно, за да може държавата да стопанисва варненския парк.

Управлението на Морската градина е отговорност на общината по силата на договор от април 2012-та година. Според Коцев Общината не се справя и държавата отново трябва да стане стопанин на парка.

Ето пълния текст от страницата на Коцев във Фейсбук:

„Вече близо месец е в сила заповедта, с която ограничих движението на автомобили по голяма част от крайбрежната алея. Опитите за обжалване на това решение от страна на неколцина наематели на заведения, подстрекавани от политици от партия ГЕРБ, не се увенчаха с успех. Благодаря на гражданите на Варна за безрезервната подкрепа! Благодаря на компетентните органи, които оцениха решенията ми като съобразени със закона и с обществения интерес! Накрая благодаря и на тези мениджъри на заведения, които междувременно осъзнаха, че всяка стъпка, допринасяща за създаването на по-добра градска среда, в крайна сметка носи ползи и за техния бизнес! За да продължа започнатото, на 29 юли отправих към министър-председателя искане за спешно финансиране в размер на 500 000 лева за извършване на необходими ремонтни дейности, облагородяване и поддръжка на държавните имоти, съставляващи освободената от автомобили част на крайбрежната алея. Надявам се, че то ще бъде удовлетворено независимо от промените по върховете на изпълнителната власт.

Единствените недоволни от решенията за подобряване на градската среда остават местните представители на партия ГЕРБ - вероятно заради неспособността си да обяснят защо назначаваните от ГЕРБ областни управители толкова години поддържаха опасното съжителство на автомобили и пешеходци по крайбрежната алея и не предприеха нищо в полза на гражданите. Дали от гузна съвест, или уплашени от политическите негативи, които им носи това питане, сега при всяка публична изява те сричат една и съща абсурдна опорка - че щом областният управител може да забрани движението на автомобили по крайбрежната алея, то може да го стори и за територията на цялата Морска градина.

Роден съм и съм израснал във Варна. За мен Морската градина е богатство на града, което принадлежи на всички варненци. Убеден съм, че за да може паркът да функционира нормално като зелена територия, автомобилите не трябва да имат свободен достъп до неговите алеи. Пълното спиране на достъпа обаче не може да се случи по образеца на крайбрежната алея. Трябва да намерим нови, умни решения и да упражним последователен контрол върху спазването им.

Морската градина обхваща сложна мозайка от парцели с разнообразна собственост. През годините Община Варна щедро е раздавала на частните собственици разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на сгради, паркоместа и гаражи в Морската градина. По тази причина заповедите за пълна забрана движението на МПС в м-т „Салтанат” са юридически обречени на неуспех - защото по конституция всеки има право на достъп до имота си. Ако бъде издадена такава заповед, тя ще бъде отменена от съда поради юридическата си неиздържаност. Кметът Иван Портних вече провери с действията си тази хипотеза в началото на първия си мандат и въпреки това продължава да имитира дейност, като дава на хората напразни обещания. Провокацията да повторя неговите грешки няма да успее!

Вариантите за действие в съществуващата ситуация са два: 1) изкупуване (отчуждаване) на имотите, които общината е въвела в експлоатация, 2) постигане на договореност за ограничения на достъпа на автомобили, зачитаща водещата роля на обществения интерес и същевременно приемлива за собствениците на имоти. За съжаление Община Варна не прави нито едно от двете неща. А именно от общината, по силата на сключения с държавата договор, се очаква да управлява Морската градина!

С оглед на очевидното несправяне на Община Варна с тези задачи възнамерявам да предприема действия за прекратяване на този договор. Морската градина е не само най-голямата ценност на Варна, но и национално богатство. Тя трябва да бъде управлявана от своя собственик - българската държава. За да превърнем това в реалност, ще е необходимо да бъде осигурено финансиране от държавния бюджет, което да замени средствата, заделяни от бюджета на Община Варна. Ще потърся подкрепата на служебното правителство, както и на бъдещото редовно правителство, за да бъде осигурен подобен трансфер.

Вярвам, че реални, умни и устойчиви решения за по-нататъшно ограничаване на движението на автомобили в Морската градина ще бъдат намерени - подготвил съм конкретни предложения как да се случи това. За да бъдат осъществени промените обаче, е необходима добра воля и грижа за обществения интерес. Хора, създали многогодишни съмнителни обвързаности и водени само от желание за партийно боричкане, трябва да отстъпят в името на съхраняването на парка, който е безценно достояние на гражданите на Варна.”

Още новини от Варна